افتتاح پروژه فیبر نوری در استان قم

با حضور رئیس جمهور، پروژه فیبر نوری استان قم به بهره برداری رسید.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در اولین برنامه  سفر دور دوم دولت به استان قم، با حضور در پارک علم و فناوری این استان، پروژه اتصال سراسری استان قم به شبکه فیبر نوری را به شکل رسمی افتتاح کرد.

این پروژه در ۷ شهر این استان در مدت ۱۸۰ روز و با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شد. این پروژه ۴۳۵ هزار خانوار را پوشش می دهد.