تصمیم مهم هیات دولت درباره وزارت خارجه؛ مدیر امور خارجی تعیین شد (فیلم)
{$sepehr_code_13897}منبع:همشهری