حسین امیرعبداللهیان در آخرین دقایق زندگی (عکس)

عصر ایران - وزیر امور خارجه فقید ایران قبل از سوار شدن بر بالگرد، با کارگران پروژه ترانزیتی ارس عکس یادگاری گرفت... او به همراه رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی، دقایقی بعد از این تصویر، در سانحه سقوط بالگردی که در تصویر دیده می شود، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

حسین امیرعبداللهیان در آخرین دقایق زندگی (عکس)