تصاویر ماکرو بی نظیر از پوست اندازی یک حشره

حشره‌ای در حال پوست‌اندازی در پارک ملی گاندِرِلا (عکس)

حشره‌ای در حال پوست‌اندازی در پارک ملی گاندِرِلا (عکس)

حشره‌ای در حال پوست‌اندازی در پارک ملی گاندِرِلا (عکس)