پیکر شهید امیرعبداللهیان در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) آرام گرفت (عکس)

تشییع پیکر شهید «حسین امیرعبداللهیان» در میدان مشقِ تهران

منبع: ایرنا