استوری «علی خسروی» سخنگوی کمیته داوران درخصوص تهدید شدنش به قتل!

علی خسروی، کارشناس داوری فوتبال ایران با انتشار یک استوری، از پیام‌های تهدیدآمیز علیه خود خبر داد.

استوری «علی خسروی» سخنگوی کمیته داوران درخصوص تهدید شدنش به قتل!