تصاویری از آتش سوزی مراتع سرپل ذهاب (فیلم)
{$sepehr_code_14209}