لحظه دلخراش زیر گرفتن مرد جوان توسط یک کامیون (فیلم)

تصاویر این ویدئو ممکن است برای برخی افراد آزاردهنده باشد

 

{$sepehr_code_14258}

 منبع:آخرین خبر