محبت مسعود کیمیایی به حامد بهداد (عکس)

حامد بهداد تصویر جدیدی از خودش در کنار مسعود کیمیایی منتشر کرد. مسعود کیمیایی در این عکس روی سر حامد بهداد دستی می کشد.

محبت مسعود کیمیایی به حامد بهداد (عکس)