نقش کمبود دارو و تحریم در درگذشت مترجم جوان نیلوفر امرایی ؛ ما سنسور نداریم و می‌میریم

جماران با انتشار مطلبی با عنوان «نقش تحریم در درگذشت یک مترجم و روزنامه‌نگار جوان» نوشت: 

خانم یگانه خدامی روزنامه‌نگاری که بیماری زمینه‌ای قند دارد با اشاره به مرگ نابهنگام نیلوفر امرایی که به همین دلیل درگذشت، نوشته است:

برای ما که انسولین می‌زنیم و‌ نوسان قند خون داریم سنسورهای کنترل قند هست که به بازو وصل می‌شود و با تغییرات شدید قند آلارم می‌دهد. اما چرا نمی‌خریم؟

چون سنسور باید ۱۵ روز یک بار عوض شود و هر سنسور نزدیک ۶ میلیون است. تازه با دلار الان. بقیه دنیا با بیمه رایگان، است. ما سنسور نداریم و می‌میریم.

نقش کمبود دارو و تحریم در درگذشت مترجم جوان نیلوفر امرایی ؛ ما سنسور نداریم و می‌میریم