فراری 250 پی5 برلینتا اسپچاله ؛ از خاص ترین و کمیاب ترین خودروهای جهان (عکس)

عصر ایران -  این خودرو در سال 1968 توسط پینینفارینا طراحی شد. فراری پی5 اولین بار در نمایشگاه خودرو ژنو همان سال به نمایش درآمد.

فراری 250 پی5 برلینتا اسپچاله با استفاده از شاسی پی4 و پیشرانه 3 لیتری 12 سیلندر 300 اسب بخاری که وسط خودرو جانمایی شد، شکل گرفت.

250 پی5 برلینتا اسپچاله فرصتی برای مطالعات ائروداینامیک و طراجی توسط کمپانی فراری و کوچ بیلدر یعنی پینینفارینا بود بویژه در رابطه با فراری هایی که از شیشه شفاف عقب به عنوان پوشش انجین استفاده کردند.

پینینفارینا همچنین یک خودرو پروتوتایپ دیگر با نام آلفا رومئو 33 کوپه پروتوتیپو اسپچاله تولید کرد که شباهت زیادی به فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله داشت.

فراری پینینفارینا 250 پی5 برلینتا اسپچاله

فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)
فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)
فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)
فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)
 

آلفا رومئو 33 کوپه پروتوتیپو اسپچاله

فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)
فراری 250 پی5 برلینتا اسپشاله ؛ (عکس)