حیوانات ایران وسیله تفریح اعراب خلیج فارس! / چرا جلوی قاچاق حیات وحش را نمی‌گیرند / اصلا در جریان هستند؟ (فیلم)

عصر ایران ــ هوبره از ایران قاچاق می‌شود و وسیله تفریح اعراب حاشیه خلیج فارس است. شکارچیان غیرمجاز هوبره را در ایران زنده‌گیری می‌کنند و به اعراب می‌فروشند. اعراب هم پرنده شاهین‌ را به شکار هوبره می‌فرستند و برای تفریح به تماشا می‌نشینند.

گزارش را این‌جا ببینید

{$sepehr_code_14717}

جالب است که حتی همین شاهین تربیت شده هم از ایران قاچاق شده! فقط هم هوبره نیست که به صورت غیرمجاز زنده‌گیری می‌شود. سالانه بسیاری از حیوانات وحشی در ایران و جهان قاچاق می‌شوند. سال گذشته در ایران سه هزار میلیارد تومان قاچاق حیات وحش کشف شده این میزان احتمالا تنها 20 درصد از تخلفات انجام شده است. این گزارش را در این باره ببینید.