دعوای پیمان معادی و آزاده صمدی در سریال افعی تهران (فیلم)
{$sepehr_code_14651}منبع:همشهری