دوچرخه‌سواری در بن‌بست/ ببینید وقتی شهرداری تهران کاری نمی‌کند مسیرهای دوچرخه به چه روزی افتاده‌اند (فیلم)

عصر ایران ــ تقریبا هیچ کس در سطح شهر دوچرخه‌سواران را جدی نمی‌گیرد. این در حالی است که استفاده از دوچرخه می‌تواند آلودگی و ترافیک تهران را کم کند. مسیرهای دوچرخه در حاشیه خیابان را شهرداری قبلی ساخت.

گزارش را این‌جا ببینید

{$sepehr_code_15121}

حالا شهرداری جدید انگار آن را به حال خود رها کرده. در بسیاری از جاها کف‌سازی مسیرها مشکل دارد یا به پارکینگ خودروها تبدیل شده. مسیر دوچرخه در بعضی خیابان‌ها مثل میرداماد و بهشت هم حذف شده است. این گزارش را در این باره ببینید.