قبض‌ های میلیونی در انتظار مشترکان بد مصرف برق

سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان پرمصرف در صورت رعایت‌نکردن الگوی مصرف در تابستان قبض‌های میلیونی دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیز با بیان اینکه مشترکان پر مصرف که ۵.۲ درصد کل مشترکان برق کشور هستند و بسیار پرمصرف بوده و حدوداً چندین برابر الگوی مصرف از برق استفاده می‌کنند گفت: این گروه باید هوشیار باشند که در صورت عدم تجدیدنظر در نوع مصرف خود، قطعاً در تابستان با قبض‌های میلیونی روبرو خواهند شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۶ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر الگو تا ۱. ۵ برابر، مازاد بر الگو تا ۲. ۵ برابر، و میزان مصارف بیش از ۲. ۵ برابر به ترتیب با ضرایب ۰. ۵، ۱. ۵، ۲. ۵ و ۵ برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به راه‌اندازی پویش «باانرژی» باهدف افزایش مشارکت مردم در طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف برق که با اهدای پاداش‌های متنوعی نیز همراه است، خاطرنشان کرد: این پویش با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ممکن و جلب همکاری و مشارکت ورزشکاران، هنرمندان و اهل فرهنگ و رسانه کشور به دنبال بهینه‌سازی مصرف برق است که امیدواریم به این وسیله بخش مهمی از ناترازی را از طریق جلب همراهی مردم کاهش دهیم.

رجبی مشهدی گفت: مشترکانی که با این پویش همراهی کرده و علاوه بر مشارکت در کاهش مصرف برق به‌عنوان یک سرمایه ملی؛ هزینه‌های خود را کاهش داده و درعین‌حال از جوایز ارزنده پیش‌بینی‌شده در این پویش بهره‌مند می‌شوند.

وی در باره مشترکان پرمصرف افزود: امید است این گروه از مشترکان نیز با همراه شدن با سایر مشترکان، توجهی به پویش «باانرژی» داشته و سهمی هر چند اندک در کاستن از ناترازی برق کشور داشته باشند.