شوآف های انتخاباتی
دکتر حجت اله عباسی در کانال تلگرامی خود نوشت:
صحنه های جنب و جوش انبوه خبرنگاران و عکاسان برای پوشش خبری ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عده زیادی از سیاستمداران را به حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور ترغیب کرده است!
 
شوآف ها و ژست های نامزدها مقابل دوربین ها و انعکاس آنها در رسانه های داخلی و خارجی، اشتیاق و انگیزه زیادی ایجاد کرده تا افراد بدون توجه به زمینه و پتانسیل رای آوری، هوس نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را در سر پرورانده و در خیال خود را مستاجر ساختمان مجلل پاستور ببینند!
 
بسیاری از نامزدها که کوچکترین واکنشی از آنها در قبال مسائل مملکتی دیده نشده یکباره احساس مسئولیت و تکلیف کرده اند تا صدای مردم شوند و مشکلات آنان را حل کنند. جالب تر از اینها نامزدهایی هستند که وضعیت کنونی کشور را بسیار خوب دانسته و احساس تکلیف کرده اند برای حراست از وضع موجود و تداوم آن وارد عرصه رقابت شوند!
 
منبع: کانال مطالعات رسانه و ارتباطات