رهبر انقلاب به این آیه قرآن درباره شهید رئیسی استناد کردند (فیلم)
{$sepehr_code_14742}