پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری (عکس)