انواع گروه خونی و شرایط اهدای خون هرکدام

بسیار مهم است که همه ما نوع خون و یا همان گروه خونی خود را بشناسیم. 4 گروه خونی اصلی وجود دارد:A, B, O و AB که علت دسته بندی آن بر اساس وجود داشتن یا وجود نداشتن پروتئین های خاص روی سطح سلول های خونی قرمز هستند. دانستن گروه خونی بسیار مهم است زیرا می توانیم از طریق آن بفهمیم که به چه کسانی می توانیم خون اهدا کنیم و از چه کسانی خون دریافت کنیم.

به گزارش نمناک، هر فرد همچنین گروه خونی بر اساس RH مثبت یا منفی دارد که بستگی به حضور آنتی ژن یا پروتئین در سلول های خونی اش است. اگر در یک موقعیت اورژانسی هستید و نیاز به تزریق خون دارید، در نتیجه دانستن گروه خونی به شما کمک می کند هرچه سریع تر این کار را انجام دهید.

اهدا و دریافت خون در انواع گروه خونی

گروه خونی A مثبت

گروه خونی A مثبت یکی از رایج ترین انواع گروه خونی می باشد. از هر 3 نفر یک نفر این گروه خونی را دارد. یعنی 35.7 درصد جمعیت جهان این نوع گروه خونی را دارند. افراد با گروه خونی A مثبت می توانند هم به خود شان و هم به افرادی که گروه خونی AB مثبت هستند، خون اهدا کنند.

آن ها انواع یکسانی از پروتئین ها را دارا هستند. بنابراین بدن شان به سلول های جدید حمله نمی کند و آن ها را از خودش می داند. در فرایند انتقال خون، افراد دارای گروه خونی A مثبت می توانند از گروه های A و O خون دریافت کنند.

گروه خونی A منفی

درصد افراد دارای گروه خونی A منفی تقریباً 6.3 درصد کاهش داشته است. یعنی از هر 16 نفر یک نفر این گروه خونی را دارد. این افراد می توانند به کسانی که دارای گروه های خونی زیر هستند، خون اهدا کنند:

  • A_
  • A+
  • AB+
  • AB_

اگرچه که این افراد می توانند از کسانی دارای گروه های خونی A منفی و O منفی خون دریافت کنند.

گروه خونی B مثبت

8.5 درصد از انسان های دنیا یا به عبارت دیگر از هر 12 نفر یک نفر دارای گروه خونی B مثبت است. گروه خونی B مثبت می تواند به افراد دارای گروه خونی B مثبت و AB مثبت خون اهدا کند. همچنین این گروه می تواند از افرادی که گروه خونی B یا گروه خونی o دارند، خون دریافت کند. گروه خونی B مثبت تاثیر زیادی روی اهدای خون دارد و می تواند به جمعیت زیادی از این دو گروه خونی خون اهدا کند.

گروه خونی B منفی

این گروه خونی نسبتاً نادر است و از هر 67 نفر یک نفر دارای این گروه خونی می باشد. یعنی در کل جمعیت دنیا، 105 درصد این گروه خونی را دارند. گروه خونی B منفی می تواند به افرادی دارای گروه خونی B مثبت، B منفی، AB مثبت و AB منفی خون اهدا کند. اما با این حال فقط می تواند از گروه خونی خودش یا O منفی خون دریافت کند.

گروه خونی O مثبت

این گروه خونی از افراد مثبت جمعیت بیشتری دارند. رایج ترین گروه خونی محسوب می شوند. 37.4 افراد کل دنیا دارای گروه خونی o مثبت هستند. افراد دارای این گروه خونی می توانند به تمام انواع گروه های خونی مثبت خون اهدا کنند اما فقط از گروه خونی o مثبت و o منفی خون دریافت می کنند.

گروه خونی O منفی

این گروه خونی هم جزء اهدا کنندگان معروف جهان محسوب می شوند. افراد دارای این گروه خونی معمولاً با تمام انواع گروه های خونی سازگاری دارند. بنابراین جزء نیازهای بیمارستانی محسوب می شوند. درصد افراد دارای گروه خونی o منفی 6.6 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد.

یعنی از هر 15 نفر یک نفر دارای گروه خونی o منفی می باشد. اگرچه این افراد می توانند به همه خون اهدا کنند اما فقط از گروه خونی خودشان یعنی همان o منفی خون دریافت می کنند.

گروه خونی AB مثبت

گروه خونی AB مثبت جزء نادرترین گروه های خونی می باشد. از هر 29 نفر یک نفر دارای این گروه خونی است. یعنی جمعیت آن ها 3.4 درصد کل جهان است. این گروه خونی برعکس گروه خونی o منفی فقط به افرادی می توانند خون اهدا کنند که دارای گروه خونی AB مثبت هستند اما می توانند هر نوع گروه خونی را دریافت کنند.

گروه خونی AB منفی

این گروه هم نادر ترین گروه خونی جهان هستند و فقط 0.6 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند. گروه خونی AB منفی می تواند به AB منفی و AB مثبت خون اهدا کند و از همه انواع گروه های خونی منفی، خون دریافت کند