توصیه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: پرهیز از طرح مطالب علیه نامزدهای انتخابات

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تاکید کرد: همه عناصر وابسته به دولت به‌ویژه کسانی که رسانه دارند، از طرح و نشر مطلب علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اکیدا پرهیز کنند.

به گزارش ایسنا، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت:

«توصیه به همه گیرندگان در دولت:

بنا بر مشی اخلاقی شهید آیت‌الله رئیسی و با توجه به شروع رقابت‌های انتخاباتی، ضروری است همه عناصر وابسته به دولت به‌ویژه آنان‌که رسانه دارند، از طرح و نشر مطلب علیه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که در سازوکار قانونی به‌ جریان رقابت‌ها آمده‌اند، اکیدا پرهیز نمایند.»

توصیه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: پرهیز از طرح مطالب علیه نامزدهای انتخابات