پاسخ وزیر کار به انصراف از انتخابات ریاست جمهوری به نفع یک نامزد دیگر (فیلم)
{$sepehr_code_14808}