آخرین جنگل‌های نیمه‌گرمسیری جهان در آتش می‌سوزد/ بلایی که هر سال سر پارک ملی کرخه می‌آید (فیلم)

عصر ایران ــ جنگل‌های پارک ملی در حاشیه رود کرخه، بازمانده آخرین جنگل‌های نیمه‌گرمسیری جهان است. این جنگل‌ها زیستگاه اصلی گوزن ایرانی از گونه‌های در خطر انقراض است. گفته می‌شود سالانه صد هکتار از آن می‌سوزد.

گزارش را این‌جا ببینید

{$sepehr_code_14978}

کشاورزان بعد از برداشت محصول کاه و کلش را آتش می‌زنند تا مزرعه را سریع برای کشت بعدی آماده کنند یا  آفات و علف هرز را بسوزانند. باد آتش را به جنگل می‌کشاند. این گزارش را در این باره ببینید.