خودسوزی شهروند اردنی در اعتراض به روابط کشورش با اسرائیل /گارد سلطنتی به او شلیک کرد (فیلم)
{$sepehr_code_14963}