ارتش اسرائیل :‌ 4 گروگان اسرائیلی را در غزه آزاد کردیم

ارتش اسرائیل اعلام کرد توانسته  4 اسیر اسرائیلی را درغزه آزاد کند.

به گزارش عصرایران، این 4 نفر در 7 اکتبر / 15 مهر گذشته، در حمله حماس به جنوب اسرائیل به اسارت گرفته شده و به داخل غزه منتقل شدند. در این حمله حدود 250 نفر به اسارت گرفته شدند. در این حمله 1200 نفر در اسرائیل کشته شدند. 

این 4 نفر  به هنگام برگزاری کنسرت مورد حمله قرار گرفتند و اسیر شدند.

به گفته ارتش اسرائیل، این 4 نفر سالم هستند و هم اکنون برای بررسی های پزشکی به بیمارستانی در اسرائیل منتقل شدند.

اسرائیل در 7 اکتبر / 15 مهر،‌ جنگ بزرگ و همه جانبه ای را علیه حماس و دیگر گروه های فلسطینی در غزه آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. در این جنگ تاکنون بیش از 36 هزار نفر کشته شدند.

 4 گروگان اسرائیلی آزاد شده در غزه

4 گروگان اسرائیلی آزاد شده در غزه