چرا رفتارهای مخاطره‌آمیز مردان بیشتر از زنان است؟

بر اساس یافته‌های یک پژوهش، «مبانی تکاملی» اساس رفتارهای مخاطره‌آمیز بیشتر، در مردان نسبت به زنان است.

به گزارش ایرنا از وبگاه فیز، پژوهشی که به تازگی در استرالیا انجام شده است موضوع خطرپذیری مردان در مقایسه با زنان را از دیدگاه تکاملی بررسی کرده است.

هانا گودمَن (Hannah Goodman)، یکی از پژوهشگران این طرح، اظهار کرد: پژوهشگران متوجه شدند که مردان هنگام عبور از یک تقاطع شلوغ، رفتارهای پرمخاطره‌تری دارند که این امر تأیید می‌کند که خطرپذیری معمولاً یک رفتار مردمحور است.

وی افزود: مردان بیشتر از زنان در شرایط پرخطر از جاده عبور و هنگام دوچرخه‌سواری، کمتر از کلاه ایمنی استفاده می‌کردند.

این گروه پژوهشی همچنین دریافتند رفتار خطرپذیر به‌شدت تحت‌تأثیر وضعیت اجتماعی‌اقتصادی منطقه‌ای که در دست بررسی است قرار دارد؛ به طوری که احتمال بیشتری دارد که در مناطقی که از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی، سطح پایین‌تری دارند، افراد بیشتر از تقاطع‌های ترافیکی در شرایط پرخطر عبور کنند.

پژوهشگران نتیجه گرفتند سن نیز بر رفتار خطرپذیر تأثیر می‌گذارد؛ به طوری که مردان جوان‌تر در تقاطع‌های ترافیکی در مقایسه با گروه‌های سنی بالاتر خطرهای بیشتری را می‌پذیرند.

آنها معتقدند از منظر تکاملی، خطرپذیری ممکن است به عنوان وسیله‌ای برای مردان جوان در نظر گرفته شود تا ویژگی‌ها و مهارت‌هایی از خود نشان دهند که ممکن است آن‌ها را برای زنان جذاب‌تر کند.

پیامدهای این موضوع را می‌توان در دنیای واقعی دید: مردان جوان بیشتر در تصادفات رانندگی به عنوان عابران پیاده، رانندگان یا مسافران درگیر هستند. پژوهشگران معتقدند با توجه به این نتیجه، می‌توان تدابیری اتخاذ کرد تا در طراحی تقاطع‌های ترافیکی، به‌ویژه در مناطقی که خطرپذیری رایج‌تر است، ایمنی همه افراد در نظر گرفته شود.