کمک فوری برای جراحی قلب پدر سرطانی و جراحی چشمان دختر یتیم

پدری ست کارگر.دو فرزند دارد.متاسفانه مدتی ست به دلیل توده بدخیم داخل دهان تحت درمان می باشد. وضعیت قلب ایشان خوب نیست و تحت نظر دکتر می باشد. برای جراحی توده ابتدا باید قلب ایشان  آنژیو شود و فنر گذاشته شود که هزینه آن بیش از 3 میلیون تومان است. توانایی کارگری ندارد این پدر باید هرچه زودتر پیگیر درمان قلبش باشد اما به علت عدم تمکن مالی توانایی ادامه درمان را ندارد.

مورد دوم: دختری ست مجرد. چند سال پیش پدرش را از دست داده و در کنار مادر و برادر کوچکترش زندگی می کند. نیاز فوری به جراحی شبکیه چشم نازک  آب مروارید دارد و به دلیلی سنگینی عمل هزینه آن 40 میلیون تومان طبق گفته بیمار اعلام شده است.

این دو بیمار برای جراحی دستشان خالی ست و چشم انتظار کمک مالی شما عزیزان می باشند.

پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷
شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198
شماره حساب بانک ملی:  0219934010000
شماره شبا: IR310120020000005898771465  
کد دستوری پرداخت: #52520*6655*