تصاویری از خسارات شدید سیل ویرانگر در اتریش (فیلم)
{$sepehr_code_15145}

 

 

 

منبع:مهر