کانال رسمی ستاد مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد

کاندیدای جریان میانه‌روها و مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران انتخابات به این آدرس در دسترس است:

https://t.me/irpezeshkian

کانال  رسمی ستاد مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد