جنگ عجیب دو کره به روایت تصویر

۱- کره شمالی ۳۰۰ بالن زباله به جنوب فرستاد.

۲- کره جنوبی به تلافی، بلندگو‌های بزرگ در مرز را فعال کرده و از طریق آن‌ها اخبار ضد کره شمالی و کی‌پاپ پخش می‌کند.

۳- کره شمالی هم در حال نصب بلندگو در مرز هست.

 
 
منبع:فرارو