کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار خود دارند؟ (+ اینفوگرافی)

اینفوگرافی زیر ۱۰ کشور که بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار خود را دارند، نشان داده شده است که به آن نرخ مشارکت زنان در نیروی کار نیز گفته می شود. داده‌های این اینفوگرافی از بانک جهانی گرفته شده است که تخمین‌های سازمان بین‌المللی کار را از سال ۲۰۲۳ جمع‌آوری می‌کند.

کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار خود دارند؟ + اینفوگرافیک

توجه: نیروی کار یک کشور شامل افراد بالای ۱۵ سال است که در ازای دستمزد، سود یا تولید مشترک کار می کنند یا فعالانه به دنبال کار هستند. کارگران بدون حقوق، دانش‌آموزان و پرسنل نظامی (بسته به کشور) ممکن است از این شمارش مستثنی شوند.

رتبه بندی کشورها بر اساس مشارکت زنان در نیروی کار

ماداگاسکار، بوروندی و موزامبیک با نزدیک به ۸۰ درصد، بالاترین مشارکت نیروی کار زنان را در جهان دارند.

به گزارش روزیاتو، در اینجا رتبه بندی کامل کشورها بر اساس نرخ مشارکت زنان در نیروی کار آمده است.

کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار خود دارند؟ + اینفوگرافیک
کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار خود دارند؟ + اینفوگرافیک
کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار خود دارند؟ + اینفوگرافیک

توجه: ارقام گرد شده و بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار تا سال ۲۰۲۳ است.

از سوی دیگر، افغانستان و یمن در حال حاضر با ۵ درصد، کمترین درصد مشارکت زنان در سن کار را در نیروی کار خود دارند.

با نگاهی اجمالی به ۲۰ مورد پایین، آشکار است که کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا نرخ پایین تری از زنان را در نیروی کار خود دارند.

مشارکت زنان در نیروی کار در برخی از ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان به اوج خود می رسد. اما در کشورهایی با متوسط ​​درآمد ملی، در کمترین میزان است.

افراد بیشتری در نیروی کار می توانند به رشد اقتصادی و بهره وری کمک کنند. از آنجایی که زنان تقریباً نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، مشارکت آنها می تواند عامل اصلی توسعه اقتصادی باشد.