جزئیات جشن غدیر در میدان آزادی (فیلم)
{$sepehr_code_15169}