اعضای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان انتخاب شدند
طی احکامی اعضای ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان مشخص شدند.
 
به گزارش مهر، احکام صادر شده به شرح ذیل است:
 
علی عبدالعلی زاده: رئیس ستاد
 
سید محمد علی افشانی: معاون امور استان‌ها
 
علی شکوری راد: معاون تبلیغات
 
حجت نظری: معاون جوانان و دانشجویان
 
فاطمه راکعی: معاون بانوان
 
احمد صادق بناب: معاون مالی و اقتصادی
 
ابراهیم شیخ: معاون ر وابط عمومی