درصد آب بدن در سنین مختلف

حدود ۹۰ درصد بدن جنین انسان از آب تشکیل شده، اما این میزان در دوران سالمندی به ۵۵ درصد می‌رسد.

با گذشت زمان خشک‌تر می‌شویم!