عصر ايران

برچسب جستجو
برچسب: اس ام اس نا امیدی
تم ام ش ده ای ______________________________________ ه ر کس ی... است که عنکبوتش سیر است نه می تواند پرواز کند... نه می میرد ______________________________________ شعر ناامیدی این روزها پارو را... رها کرده ام و دراز شده ام کف قایقی معلق...
کد خبر: ۶۱۷۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹


ابوت شده ام برای بابا لنگ درازی می نویسم که... این روزها دیگر خودم هم نمی شناسمش _______________________________________ از یه... احس اس فقط خس ته ام خس ته از اعت... بر دل زده ام _______________________________________ یه وقتایی دلت می خواد...
کد خبر: ۵۵۳۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


نیست هم چ ون ساع ت شنی ش ده ام... م ی زن د و ال ت م اس م... ت مام ش وم صبحی ک ه بج ای ع... روع دوب اره نی ست ام تداد پایان اس ت...
کد خبر: ۴۴۰۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲


کم آورده ام اع صاب من هرزه ن یست ک... می دهند ________________________ تنها نشسته ام و چای می نوشم... پروانه ی من در تاری افتاده است که عنکبوتش سیر... است نه می تواند پرواز کند نه می میرد …...
کد خبر: ۳۵۹۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها