عصر ايران

برچسب جستجو
برچسب: مذاکرات ایران و 1 5
حذف دلار از معاملات تجاری در سامانه سنا 515">15515">15">و جایگزینی... ی515">15515">15">وان چین م515">15515">15">وجب شد تا سرانجام دلار رسماً از تجارت... 515">15515">15">ایران خداحافظی کند ...
با تصمیم بانک مرکزی از دیر515">15515">15">وز دلار رسماً از سامانه... سنا حذف شده 515">15515">15">و ی515">15515">15">وان چین جایگزین این ارز شده... سامانه سنا 515">15515">15">و جایگزینی ی515">15515">15">وان چین م515">15515">15">وجب شد تا سرانجام... دلار رسماً از تجارت 515">15515">15">ایران خداحافظی کند دلار در ر515">15515">15">وزهای...
کد خبر: ۶۲۷۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


رضا غبیشا515">15515">15">وی...
عصر515">15515">15">ایران رضا غبیشا515">15515">15">وی ا515">15515">15">ول- بازی که ترامپ با 515">15515">15">ایران آغاز... کرده بازی برد &ndash باخت است ا515">15515">15">و تلاش می کند... برد از آن خ515">15515">15">ودش باشد 515">15515">15">و باخت را به 515">15515">15">ایران... تحمیل کند برخلاف ر515">15515">15">وند سابق 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و گر515">15515">15">وه 515">1+5...
کد خبر: ۶۰۸۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


مدیرمسئ515">15515">15">ول ر515">15515">15">وزنامه کیهان فتنه 88 را خطرناک تر از جنگ... احزاب دانست 515">15515">15">و گفت فتنه گران پیاده نظام دشمن برای براندازی نظام... ب515">15515">15">ودند به گزارش ایسنا حسین شریعتمداری شامگاه گذشته در مراسم... فتنه 88 را ت515">15515">15">وطئه آمریکایی اسرائیلی 515">15515">15">و انگلیسی دانست 515">15515">15">و...
کد خبر: ۵۸۲۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


رییس جمه515">15515">15">ور در دیدار فرستاده 515">15515">15">ویژه نخست 515">15515">15">وزیر ژاپن با... استقبال از ت515">15515">15">وسعه ر515">15515">15">وابط 515">15515">15">و همکاری های همه جانبه تهران... 515">15515">15">و ت515">15515">15">وکی515">15515">15">و اظهارداشت امر515">15515">15">وز زمینه های فرا515">15515">15">وانی برای سرمایه گذاری... 515">15515">15">و ت515">15515">15">وسعه همکاری های فی ما بین در 515">15515">15">ایران 515">15515">15">وج515">15515">15">ود...
کد خبر: ۵۵۸۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


با تلاش مسئ515">15515">15">و515">15515">15">ولان د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور ت515">15515">15">وافقات فی مابین هرچه سریعتر... عملیاتی ش515">15515">15">ود ...
رئیس جمه515">15515">15">وری فرانسه در تماس تلفنی با حسن ر515">15515">15">وحانی پیر515">15515">15">وزی... 515">15515">15">وی در انتخابات اخیر ریاست جمه515">15515">15">وری را تبریک گفت حسن... ر515">15515">15">وحانی رئیس جمه515">15515">15">وری عصر د515">15515">15">وشنبه در تماس تلفنی رییس جمه515">15515">15">ور... فرانسه سفر خ515">15515">15">ود در سال 515">1394 به پاریس را مثبت...
کد خبر: ۵۴۰۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


اینکه در جریان 515">15515">15">مذاکرات هسته ای بیان می کردند باید... عجله کنیم زیرا کش515">15515">15">ور ر515">15515">15">وزانه 515">170 میلی515">15515">15">ون دلار ضرر می... کند اگر این ط515">15515">15">ور ب515">15515">15">ود تا الان باید 6 میلی515">15515">15">ون... دلار نصیب کش515">15515">15">ور می شد ...
عض515">15515">15">و ش515">15515">15">ورای عالی امنیت ملی انتخابات ریاست جمه515">15515">15">وری سال آینده... را گامی ر515">15515">15">و به جل515">15515">15">و برای کش515">15515">15">ور دانست به گزارش... تسنیم سعید جلیلی در جمع دانشج515">15515">15">ویان دانشگاه شهید رجایی 515">15515">15">و... در پاسخ به سؤال یکی از دانشج515">15515">15">ویان که پرسید آیا...
کد خبر: ۵۰۱۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳


عصر 515">15515">15">ایران - جریان تمامیت خ515">15515">15">واه -که از اص515">15515">15">ولگرایی نیز... عب515">15515">15">ور کرده است- تمام همّ 515">15515">15">و غمّ خ515">15515">15">ود را معط515">15515">15">وف... این کرده است که نگذارد حسن ر515">15515">15">وحانی بار دیگر رئیس... جمه515">15515">15">ور ش515">15515">15">ود آنها مدت هاست که ساز "ر515">15515">15">وحانی ا515">15515">15">ولین رئیس...
کد خبر: ۴۷۴۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۸


محمدج515">15515">15">واد ظریف 515">15515">15">وزیر خارجه کش515">15515">15">ورمان که در ادامه سفر آسیایی... اش پس از کش515">15515">15">ورهای اند515">15515">15">ونزی سنگاپ515">15515">15">ور 515">15515">15">و بر515">15515">15">ونئی چهارشنبه شب... گذشته 515">15515">15">وارد بانک515">15515">15">وک پایتخت تایلند شد 515">15515">15">و پنج شنبه ضمن... شرکت در چهاردهمین نشست 515">15515">15">وزرای خارجه مجمع گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">وی همکاری...
515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه کش515">15515">15">ورمان در پنجمین مقصد سفر آسیایی 515">15515">15">و... اقیان515">15515">15">وسیه اش از تایلند راهی نی515">15515">15">وزیلند شد به گزارش فارس... محمدج515">15515">15">واد ظریف 515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ور خارجه کش515">15515">15">ورمان امشب 515">15515">15">و در پنجمین... مقصد سفر آسیایی 515">15515">15">و اقیان515">15515">15">وسیه اش از تایلند راهی نی515">15515">15">وزیلند...
کد خبر: ۴۵۶۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۱


محرمان محرمانه های دیر515">15515">15">وز تبدیل به سینه چاکان شفافیت امر515">15515">15">وز... شده اند اما قراردادهای نفتی د515">15515">15">ولت قبل با نیر515">15515">15">وی انتظامی... 515">15515">15">و بابک زنجانی مبهم ب515">15515">15">ود یا معاملات امر515">15515">15">وز با ار515">15515">15">وپایی... ها خبرآنلاین پس از این مقدمه ن515">15515">15">وشت آنها که امر515">15515">15">وز...
کد خبر: ۴۵۲۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


قب515">15515">15">ول نمی کنند شما صلاحیت خ515">15515">15">ود را از کجا آ515">15515">15">ورده... اید چه کسی به شما اجازه داده است که قضا515">15515">15">وت... کنید چه کسی به شما تریب515">15515">15">ون داد صدا515">15515">15">وسیما برای شما... باشد اگر امام 515">15515">15">و نهضت 515">15515">15">و اراده عم515">15515">15">ومی مردم نب515">15515">15">ود...
به امام ره 515">15515">15">و بیت ایشان خ515">15515">15">ود را بدهکار حساب... کنیم بدهکارها هدیه خ515">15515">15">وبی در مقدمه انتخابات به بیت امام... به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر 515">15515">15">و 515">15515">15">ور515">15515">15">ود امام به... کش515">15515">15">ور در ترمینال شماره یک فر515">15515">15">ودگاه مهرآباد برگزار شد اظهار...
کد خبر: ۴۴۸۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲


سفیر 515">15515">15">ایران در فرانسه گفت 515">15515">15">ایران به پرداخت خسارت های... مرب515">15515">15">وطه به د515">15515">15">ولت عربستان بر اساس نرم بین الملل متعهد... است به گزارش ایسنا علی آهنی سفیر 515">15515">15">ایران در فرانسه... در گفت 515">15515">15">وگ515">15515">15">و با شبکه فرانس 24 گفت 515">15515">15">ایران به...
کد خبر: ۴۴۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰


سیاسی نیست بلکه فقر فحشا 515">15515">15">و مشکلات اقتصادی بزرگترین مشکلات... کش515">15515">15">ور هستند که باید به آن ها رسیدگی ش515">15515">15">ود به... گزارش ایسنا غلامحسین کرباسچی که به مناسبت ر515">15515">15">وز دانشج515">15515">15">و در... آمفی تئاتر مرکز دانشگاه امیر کبیر حض515">15515">15">ور داشت خطاب به...
کد خبر: ۴۳۶۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


رییس جمه515">15515">15">وری با اشاره به این که هن515">15515">15">وز اراده جدی... برای مبارزه با تر515">15515">15">وریسم از س515">15515">15">وی برخی کش515">15515">15">ورهای غربی مشاهده... نمی ش515">15515">15">ود ...
رئیس جمه515">15515">15">ور با اشاره به زمینه های گسترده برای ت515">15515">15">وسعه... ر515">15515">15">وابط 515">15515">15">و همکاری ها میان 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و ل515">15515">15">وکزامب515">15515">15">ورگ گفت د515">15515">15">و... کش515">15515">15">ور می ت515">15515">15">وانند با استفاده از ظرفیت ها 515">15515">15">و ت515">15515">15">وانمندی... های م515">15515">15">وج515">15515">15">ود در راستای ارتقای سطح همکاری ها 515">15515">15">و مناسبات...
کد خبر: ۴۳۳۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴


رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نتایج 515">15515">15">مذاکرات هسته... ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و کش515">15515">15">ورهای 515">1 +5 ر515">15515">15">ویکرد غرب در قبال... فعالیتهای هسته ای جمه515">15515">15">وری اسلامی 515">15515">15">ایران را تغییر داد گفت... این تغییر بیانگر پیر515">15515">15">وزی قاطع قدرت منطق بر منطق قدرت...
کد خبر: ۴۲۹۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۴


515">15515">15">وزیر ام515">15515">15">ورخارجه ر515">15515">15">وسیه با تاکید بر ادامه م515">15515">15">واضع مسک515">15515">15">و... در حمایت از د515">15515">15">ولت قان515">15515">15">ونی س515">15515">15">وریه 515">15515">15">و لز515">15515">15">وم حل بحران... این کش515">15515">15">ور از طریق 515">15515">15">مذاکرات سیاسی چند جانبه گفت باید... از راهکار 515">15515">15">مذاکرات هسته ای 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 برای حل...
کد خبر: ۴۲۶۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۲


معا515">15515">15">ون حق515">15515">15">وقی ام515">15515">15">ور مجلس 515">15515">15">و استان های 515">15515">15">وزارت فرهنگ 515">15515">15">و... ارشاد اسلامی از عملکرد برخی رسانه ها نسبت به 515">15515">15">مذاکرات... هسته ای 515">15515">15">و برجام انتقاد کرد به گزارش ایرنا محمد... حسین ن515">15515">15">وش آبادی عصر سه شنبه در آیین معارفه مدیرکل...
کد خبر: ۴۲۵۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


بر اساس برنامه اعلام شده الکساندر ن515">15515">15">و515">15515">15">واک 515">15515">15">وزیر انرژی ر515">15515">15">وسیه... 515">15515">15">و رئیس ر515">15515">15">وس کمیسی515">15515">15">ون مشترک اقتصادی د515">15515">15">و کش515">15515">15">ور در سفر... به تهران با بیژن زنگنه 515">15515">15">وزیر نفت 515">15515">15">و چند مقام... دیگر اقتصادی 515">15515">15">و صنعتی 515">15515">15">ایران دیدار 515">15515">15">و مذاکره خ515">15515">15">واهد کرد...
الکساندر ن515">15515">15">و515">15515">15">واک 515">15515">15">وزیر انرژی ر515">15515">15">وسیه در راس یک هیات... اقتصادی 515">15515">15">و نفتی برای 515">15515">15">مذاکرات فراگیر اقتصادی با هدف گسترش... ر515">15515">15">وابط در عرصه های مختلف ب515">15515">15">ویژه نفت چهارشنبه هفته آینده... 29 مهر برای سفری د515">15515">15">و ر515">15515">15">وزه به 515">15515">15">ایران می آید...
کد خبر: ۴۲۴۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۴


عصر 515">15515">15">ایران - دل515">15515">15">واپسان ایستگاه به ایستگاه در تعقیب "برجام"... هستند تا بلکه بت515">15515">15">وانند در جایی آن را شکار کنند... 515">15515">15">و از پا بیندازد ابتدا تلاش شان این ب515">15515">15">ود که... 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران 515">15515">15">و 515">1+5 شکست بخ515">15515">15">ورد آنها هر چه در...
کد خبر: ۴۲۳۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲


اسراییل نمی خ515">15515">15">واست که 515">15515">15">ایران به سلاح هسته ای دست... پیدا کند 515">15515">15">و در جریان 515">15515">15">مذاکرات ما در تماس 515">15515">15">و... مش515">15515">15">ورت مستقیم با اسراییلی ها ب515">15515">15">ودیم من فکر می کنم... که جامعه جهانی از ما می خ515">15515">15">واست که صرفا متمرکز...
مذاکره کننده ارشد امریکا در 515">15515">15">مذاکرات 515">15515">15">ایران با 515">1+5 در... مصاحبه با رادی515">15515">15">وملی امریکا برخی نظرات خ515">15515">15">ود را مطرح کرد... به گزارش اعتماد بخشهایی از سخنان شرمن را که اکن515">15515">15">ون... بازنشسته شده است می خ515">15515">15">وانید نظر اسراییل در خص515">15515">15">وص محد515">15515">15">ود...
کد خبر: ۴۲۲۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸


معا515">15515">15">ون حفاظت 515">15515">15">و امنیت سازمان انرژی اتمی گفت د515">15515">15">و نیر515">15515">15">وگاه... د515">15515">15">و هزار 515">15515">15">و 515">100 مگابایتی سال آینده به چرخه س515">15515">15">وخت... کش515">15515">15">ور اضافه می ش515">15515">15">ود به گزارش ایرنا اصغر زارعان به... عن515">15515">15">وان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه شهر اب515">15515">15">وزیدآباد از...
کد خبر: ۴۱۵۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۳


آخرین اخبار
پربازدید ها