عصر ايران

برچسب جستجو
برچسب: قادر
وضعیت خاص تحریم ها قادر به استیضاح وزرای نامطلوب از...
کد خبر: ۷۵۱۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


قادر به این کار نیست یک بار برای همیشه دست...
کد خبر: ۷۵۱۱۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


قادر به حل مناسب اپیدمی کرونا نیست چرا به این...
کد خبر: ۷۵۱۱۶۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


« کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودک باید قادر...
کد خبر: ۷۵۱۱۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲


آن رونمایی کرد اظهارنظر و تاکید کردند این موشک قادر... بخشی از آمریکا را هدف را بگیرد و قادر است...
کد خبر: ۷۵۱۰۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


پشتیبانی کند افزون بر این اپی گالوکاتچین گالات قادر است...
کد خبر: ۷۵۰۷۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰


پسرانس قادر و سعید را پس از یک تعقیب و...
کد خبر: ۷۵۰۷۶۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


قادر به ثبت دقیق و مداوم دما رطوبت سطح اکسیژن...
کد خبر: ۷۵۰۷۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


کد خبر: ۷۵۰۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


بنزین قادر به پیگیری مشکلات و گشت زنی نیستند این...
کد خبر: ۷۵۰۶۵۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


رئیس جمهوری « قادر به واگذاری قدرت و انجام وظایف...
کد خبر: ۷۵۰۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


دارد آنها قادر به بازتولید و ایجاد واکنش التهابی مخربی...
کد خبر: ۷۵۰۶۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


دیگر جهت کمک به مردمی که قادر به تأمین غذای...
کد خبر: ۷۵۰۵۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۸


ی قادر به ادای سهمی برای حل مناقشه که جمهوری...
کد خبر: ۷۵۰۴۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


کرده که اگر قادر به انجام وظایف ریاست جمهوری نباشد...
کد خبر: ۷۵۰۴۰۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷


دیگر قادر به جذب کالا نباشیم که امیدواریم در این... شود که دیگر قادر به جذب کالا نباشیم که امیدواریم...
کد خبر: ۷۵۰۳۹۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


قادر به انجام وظایف برنامه ریزی شده ریاست جمهوری یا...
کد خبر: ۷۵۰۲۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


آخرین تصادف دیده در بیمارستان بستری است و قادر به...
کد خبر: ۷۵۰۲۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


هزینه های خانوار را تامین کند تا قادر باشد همه...
کد خبر: ۷۵۰۲۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


شان قادر زاده باقری در گفت و گو با خبرنگار...
کد خبر: ۷۵۰۲۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها