رمز الخبر: ۱۳۴۶۷
تأريخ النشر: 23:07 - 12 June 2009
الانتخابات الرئاسیة العاشرة فی مختلف مدن ایران

  تصویت علی لاریجانی رئیس البرلمان الایرانی

تصویت  وزیر الامن محسن اجة اییتصویت هاشمی شاهرودی رئیس السلطة القضائیة
تصویت الرئیس السابق محمد خاتمی
تصویت حسن خمینی حفید الامام الخمینیتصویت الایرانیین في خارج البلاد