رمز الخبر: ۱۷۱۷۴
تأريخ النشر: 11:10 - 03 November 2009

سید محمد حسینی - دکتر علی لاریجانی - لاله افتخاری

محمدرضا باهنر - حاجی بابایی

افشار - دکتر سید مهدی خاموشی