رمز الخبر: ۱۷۶۲۲
تأريخ النشر: 12:59 - 17 November 2009

 
الرسام: محمد رضا اکبری - ایران