رمز الخبر: ۱۷۶۶۳
تأريخ النشر: 16:49 - 18 November 2009
البرلمان الایراني

امیدوار رضایی

روح الله حسینیان

مهدی کوجک زادهکاظم جلالی

ابوترابی  - امیدوار رضایی

اسدالله بادامجیان  و  محمد کوثری

مرندی و  مسعود بزشکیان


لقاء سفیر السوید بطهران مع الرئیس الایراني الاسبق هاشمی رفسنجانی
حدائق التفاح - مدینة سمیرم - محافظة اصفهان وسط ایران

الخریف في محافظة جهارمحال و بختیاری - وسط ایرانبرگ پاييزي در باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي

فصل پاييز در كوچه باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي

نمايي از طبيعت پاييزي اسكو در آذربايجان شرقي

فصل پاييز در كوچه باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي


طبيعت پاييزي در كوچه باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي


فصل پاييز در كوچه باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي

فصل پاييز در كوچه باغ هاي اسكو آذربايجان شرقي
اجراي اركستر زهي تهران در بزرگداشت شهريار فريوسفي