رمز الخبر: ۱۹۹۵۶
تأريخ النشر: 11:57 - 20 January 2010
محمود آزادنیا _ ایران