رمز الخبر: ۲۰۱۸۱
تأريخ النشر: 12:12 - 27 January 2010
مسعود ضیایی زردخشویی - ایران