رمز الخبر: ۲۱۵۱۸
تأريخ النشر: 10:31 - 30 March 2010

جسر سفید (الابیض) في مدینة اهواز


نمايي از پل سفيد در اهواز

نمايي از پل سفيد در اهواز

نمايي از پل سفيد در اهواز

 قلعة آبادانا في مدینة شوش بشمال محافظة خوزستان

قلعه آپادانا در شهرستان شوش

مقبرة النبي دانیال في مدینة شوش

مقبره نبي دانيال در شهرستان شوش


مقبره نبي دانيال در شهرستان شوش


اولين پل كابلي كشور در شوشتر


بلوار ساحلي در حاشيه رودخانه کارون اهواز


مرغان ماهيخوار در رودخانه كارون اهواز

مدینة اهواز

ميدان پنج نخل در اهواز

ميدان پنج نخل در اهواز

ماهيگيري در تالاب بين المللي شادگان

مدینة دزفول

حضور گردشگران در حاشيه رودخانه دز  دزفول


حضور گردشگران در حاشيه رودخانه دز دزفول

مقبرة علي بن مهزیار -مدینة اهواز

آستان علي بن مهزيار يكي از ياران نزديك امام زمان در اهواز


آستان علي بن مهزيار يكي از ياران نزديك امام زمان در اهواز


نخلستان هاي شادگان