رمز الخبر: ۲۱۵۶۳
تأريخ النشر: 09:54 - 03 April 2010
 

تفريح جوانان در روز طبيعت

خانواده در پارك ملت در روز طبيعت

حضور خانواده ها در روز طبيعت (سيزده نوروز) در پارک ملت تهران

اقامه نماز در روز طبيعت در پارك ملت

آماده کردن ناهار در روز طبيعت

روز طبيعت در پارك ملت

روز طبيعت در پارك ملت

آماده سازي ناهار در روز طبيعت

 روز طبيعت (سيزده نوروز) در پارك ملت

خانواده در حال خوردن ناهار در روز طبيعت


الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: