رمز الخبر: ۲۱۹۴
تأريخ النشر: 18:11 - 17 January 2008
اقامه مراسم ذکری استشهاد الامام الحسین (ع) - مدینه کربلا المقدسة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
الجو البارد و الطیور - مدینه شیراز بجنوب ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بعد تساقط الثلوج - مدینه اراک بجنوب غربی العاصمه الایرانیه طهران