رمز الخبر: ۲۲۰۹۵
تأريخ النشر: 13:46 - 18 April 2010

 
قریة خرانق التاریخیة - محافظة یزد وسط ایران

يكي از اهالي روستاي تاريخي خرانق در حال جمع كردن علوفه براي احشام

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

روستاي تاريخي خرانق در يزد

بناي منارجنبان در روستاي تاريخي خرانق در يزدالعشایر اللر - منطقه بيستون في محافظة کرمانشاه غرب ایران


حرکت عشاير در حد فاصل کرند غرب تا گردنه پاتاق در کرمانشاه

حرکت عشاير در حد فاصل کرند غرب تا گردنه پاتاق در کرمانشاه

حضور عشاير در منطقه بيستون کرمانشاه

حرکت عشاير در حد فاصل کرند غرب تا گردنه پاتاق در کرمانشاه

حضور عشاير و دام در منطقه بيستون کرمانشاه

حضور عشاير در منطقه بيستون کرمانشاه

محل زندگي خانواده عشايري

حضور عشاير در منطقه بيستون کرمانشاه


 
محافظة مازندران  - شمال ایران

پرواز قوهاي مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

پرواز قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

پرواز قوهاي مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

قره غازهاي مهاجر هنگام ترک تالاب فريدون كنار استان مازندران

 کوچ فلامينگوهاي مهاجر از ميانكاله استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

 قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

قره غازهاي مهاجر هنگام ترک تالاب فريدون كنار استان مازندران

پرواز فلامينگو در فريدون كنار استان مازندران

کوچ پرندگان مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

 قوهاي مهاجر در فريدون كنار استان مازندران

کوچ پرندگان مهاجر از فريدون كنار استان مازندران

پرندگان مهاجر در تالاب فريدون کنار

مهاجرت فلامينگوها در ميانكاله استان مازندران

پرندگان مهاجر در فريدون كنار استان مازندران
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: