رمز الخبر: ۲۲۱۱۳
تأريخ النشر: 09:36 - 19 April 2010


رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

سخنراني محمود احمدي نژاد، رييس جمهور در مراسم روز ارتش

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

فرود چترباز ارتش به محل مراسم

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

رژه يگانهاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

سخنراني رييس جمهور در مراسم روز ارتش

سخنراني رييس جمهور در مراسم روز ارتش

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور در جايگاه ويژه مراسم روز ارتش

سخنراني رييس جمهور در مراسم روز ارتش

رژه يگان هاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

رژه نيروهاي بسيج ارتش از مقابل جايگاه

رژه جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي

رژه تجهيزات و خودروهاي زرهي ارتش از مقابل جايگاه

رژه تجهيزات و خودروهاي زرهي ارتش از مقابل جايگاه

رژه يگان هاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

سامانه جديد پدافندي برد بلند ايران در مراسم روز ارتش

موشك زمين به زمين فاتح

موشك زمين به زمين سجيل 2

سامانه ريتارد در مراسم روز ارتش

مراسم روز ارتش با حضور رييس جمهور

رژه هواپيماهاي بدون سرنشين ارتش

رژه هواپيماهاي بدون سرنشين ارتش

ماكت ناوچه پيكان در رژه روز ارتش

رژه يگان هاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

رژه يگان هاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه

فرود چتر باز ارتش در محوطه حرم امام خميني(ره)

رژه يگان هاي نمونه ارتش از مقابل جايگاه
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: