رمز الخبر: ۲۲۷۳۳
تأريخ النشر: 10:06 - 10 May 2010


معرض طهران للزهور

انطلاق اکبر مصنع سیارات في الشرق الاوسط لشرکة سایبا بمدینة کاشان وسط ایران

افتتاح بزرگترين سايت توليد خودرو در خاورميانه با حضور رييس جمهور در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

بازديد رييس جمهور از خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

نمونه توليد شده خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

خط توليد خودروي تيبا در کاشان

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور هنگام رانندگي با خودرو تيبا در صنايع خودروسازي سايپاي کاشان

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور هنگام رانندگي با خودرو تيبا در صنايع خودروسازي سايپاي کاشان مناورات بحرية للجیش الایراني