رمز الخبر: ۲۴۲۶۰
تأريخ النشر: 12:04 - 14 July 2010

شلال "كبودال" بمحافظة كلستان شمالي ايران

آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


آبشار کبود وال


صور عن العاصمة طهران

Haft-e Tir Square - Tehran

Fireworks at Milad Tower - Tehran

Razi Square

Fountains in park-e Shahr - Tehran

Red Dragon Chinese Restaurant - Tehran

The Holy Virgin in Tehran


ورشة لصباغة الخيوط في اصفهان وسط ایران

نخ ها در کارگاه رنگرزي جهت رنگ آميزي آماده مي شوند

آماده کردن محلول رنگ در کارگاه رنگرزي

ريختن محلول رنگ در ظرف مخصوص جهت رنگ آميزي نخ ها در کارگاه رنگرزي

پس از آماده سازي ظرف محتوي رنگ، نخ ها جهت رنگ آميزي آماده مي شوند

نخ هاي رنگ شده در کارگاه رنگرزي

کارگاه رنگرزي در بازار رنگرزهاي اصفهان

شستشوي نخ آغشته به رنگ در کارگاه رنگرزي

نخ ها پس از رنگ آميزي و خشک شدن در کارگاه توسط يکي از کارگران به محل مناسب انتقال داده مي شود

نخ ها پس از رنگ آميزي و خشک شدن در کارگاه توسط يکي از کارگران به محل مناسب انتقال داده مي شود
انتقال نخ هاي رنگ شده به انبار کارگاه رنگرزي

انبار کارگاه رنگرزي در بازار رنگرزهاي اصفهان

نخ پس از مراحل رنگ آميزي توسط رنگرز در ترازو وزن کشي مي شود

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200