رمز الخبر: ۲۴۶۱۷
تأريخ النشر: 12:32 - 01 August 2010
معرض الافاعي السامة في كرمانشاه غربي ايران


نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه
نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه

نمايشگاه مارهاي سمي در کرمانشاه
حصاد الرز في جيلان شمالي ايران

شاليکاران هنگام برداشت برنج در شاليزار

برداشت برنج توسط شاليکار در يکي از شاليزارهاي گيلان

برداشت برنج توسط شاليکار در يکي از شاليزارهاي گيلان

شاليکاران هنگام برداشت برنج در شاليزار

برداشت برنج توسط شاليکار در يکي از شاليزارهاي گيلان

برداشت برنج توسط شاليکار در يکي از شاليزارهاي گيلان

برداشت برنج توسط شاليکار در يکي از شاليزارهاي گيلان

نمايي از شاليزار برنج در گيلان

برداشت برنج در يکي از شاليزارهاي گيلان

استراحت يکي از شاليکاران برنج پس از برداشت در شاليزار

شاليکاران هنگام برداشت برنج در شاليزار


نمايي از شاليزار برنج در گيلان
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200